Velkommen til det internationale netværk i Ballerup Kommune
Venskabsbyforeninger
Den internationale dimension  i undervisningen
Wuxi
EU-programmer
Her kan du få ideer, råd og vejledning til at inddrage den internationale dimension i undervisningen
Læseplaner
Nordisk samarbejde
Det internationale Netværk i Ballerup Denmark Alle rights reservedCopyright © 2014 - Det internationale Netværk i Ballerup  Design by Paspro 
Links
Internationalt skolesamarbejde
Forside
Venskabsbyer
Video
Shape Up
Nyheder
Publikationer
Tidl. borgmester Ove E. Dalsgaard- om betydningen af internationalt samarbejde i undervisningen 
Schools Across Borders
Leoanardo da Vinci projekt
Wuxi 6. klasse
Skolerejse 9. klasse East Kilbride
Samarbejde med en skole i Fludir, Island
Trip to Scotland
Web-kommunikation på tværs
Global miljøformidling for børn
Samarbejde med Prag 10. EndFragment
Ignatus - 1. møde
Internationalt samarbejde
Ungdomsaktiviteter 2009
Ballerup Kommune har en lang række internationale projekter i gang
Lærerudveksling med Indien
Samarbejde med skoler i Wuxi
Hedegårdsskolen
Ungdomskolen
Grantofteskolen:
Grantoften og Nr.1 School, Wuxi
Egebjerskolen
Måløv Skole
Vandspejlet
Rugvænget Skole
Østerhøjskolen
Rosenlundskolen
Samarbejdsrelationer med Prag 10
Healthy Young Minds - et regioprojekt
Folder Comenius
Nordisk dialog - okt. 2009
1. International strategi 0 til 18 år
2. International politik i Ballerup
3. Engelsk i KærloddenBørnehaven Kærlodden underviser de 4-5 årige i engelsk.
1. Foreningen Norden
2. Nordplus Junior
1. Tilskud til udveksling og internationale projekter - programoversigt
EUprogrammer 
2. Erasmus plus
4. Nyheder
3. Øvrige programmer
Klik her og læs om Ballerup Kommunes venskabsbyer og faste internationale samarbejdspartnere
3. Ballerup - Bukino Faso
1. Ballerup - East Kilbride
2. Ballerup - Prag 10
1. Interkulturel kompetence.af Tove Heidemann, cand.mag. et art., ph.d Danmarks Pædagogiske Universitet
2. Den internationale skole.Ti tips til internationalisering
4. Det globale uddannelsesmarked.af Tove Heidemann, cand.mag. et art., ph.d Danmarks Pædagogiske Universitet
3. Hvordan har internationaliseringen det i skolen i dag.af Niels Danielsen, Skoleinspektør, Rosenlundskolen.
5. Internationaliseringen der blev væk.Rådet for Internationaliseringen af Uddannelserne.
1. International læseplan -Brøndby Kommune.
9. Sprog åbner døre.50 ideer til international undervisning.
4. Global skole.Find inspiration til global undervisning.
2. Skolen i verden.Ideer til at gøre skolen mere international.
3. e-twinning. Find inspiration til global undervisning.
8. Kommunernes landsforening.Inspirationsmateriale til internationale skolesamarbejde
5. European School Project.Find inspiration til global undervisning.
7. Ecole.UCC kurser til internationalisering.
1. Vandspejlet.Find inspiration til global undervisning.
6. Eurydice.Information om uddannelsessystemer i Europa.
1. Tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard om Shape Up
2. Pressemeddelelse om Shape Up
Schools Across Borders er en DVD, der præsenterer alle skolerne i East Kilbride i Skotland, Prag 10 i Tjekkiet, Ballerup samt Getafe - en ny kommune, Ballerup samarbejder med via Edge City Netværket. På den medfølgende CD-ROM findes informationer om de enkelte skole samt kontaktoplysninger, som gør det nemt at etablere kontakt til en skole i en af de 3 byer.
4 kommuners skoler præsenteret på DVD og CD-ROM
1. Rapport fra Wuxi.Uddannelsesnetværket på besøg i Wuxi
De unges tur til Kina.9 unge fra Ballerup Kommune tager til Kina som uddannelsesambasadører.De oplever Beijing, er på skolebesøg i Ballerup Kommunes venskabsby Wuxi i 6 dage og slutter rejsen i Shanghai
3.Studietur til Wuxi Ledere, lærere og pædagoger fra skoler og daginstitutioner. ballerup Kommune på studietur til Wuxi
2. Kinafolder.Mette Roerup på besøg på Nr 1Girls High School i Wuxi
Prag 10
East Kilbride
Jesi
Ballerup Kommune har gennem mange år på skoleområdet lavet samarbejde med kommunens venskabsbyer og andre byer i Eurupa. Her er en præsentation på video af nogle af dem. De 4 videoer er trailers til den oprindelig præsentation af samarbejdet, som kan ses på DVD. DVDerne findes bl.a. på skolebibliotekerne på de enkelte skoler.
Ballerup